Contact
Bedankt voor uw bezoek aan WC Fresher ®
Heeft u vragen?
We helpen u graag verder en beantwoorden uw vragen.
Via onderstaand contactformulier kunt u contact met ons opnemen.
Voornaam en Achternaam*
Adres
E-mail*
Telefoonnummer
Bericht*
Anti spam*
15 + 3 =   
Ik geef toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens om de vraag in het contactformulier te beantwoorden.*
Colofon en gegevensbeschermingsverklaring
Algemene informatie
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk.
Onze website kan in de regel worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres)
op onze site worden verzameld, gebeurt dit altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan
derden doorgegeven. We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Onze site maakt geen gebruik van cookies.WC Fresher ®
Team verstuurt geen nieuwsb
Inhoud van het online aanbod
WC Fresher ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen
WC Fresher ® met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van
onjuiste of onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van
de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
Links naar websites van derden (externe links)
De gepubliceerde links worden met de grootst mogelijke zorg onderzocht en samengesteld. WC Fresher ® heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. WC Fresher ® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en neemt de inhoud niet als zichzelf over. De aanbieder van de genoemde website is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de informatie. De aansprakelijkheid van degenen die alleen via een link naar de publicatie verwijzen, is uitgesloten.
Disclaimer en copyright
De internetpagina's van de WC Fresher ® bieden u een grote hoeveelheid informatie die regelmatig wordt bijgewerkt. U kunt links naar onze pagina's instellen.
Als commerciële providers zijn gekoppeld, moeten de WC Fresher ® pagina's het enige onderdeel van het navigatievenster zijn. De informatie mag niet worden gewijzigd of vervalst. Het getoonde beeldmateriaal is eigendom van WC Fresher ® en mag niet worden gekopieerd of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sociale media
Onze site maakt geen gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter of google +. Overeenkomstige plug-ins zijn niet geïnstalleerd.
Analyse-instrumenten
Onze site gebruikt geen analyse- of trackingtools zoals google analytics. Servergegevens Om technische redenen verzendt uw internetbrowser gegevens
naar onze webprovider waartoe wij ook toegang hebben (rechtsgrondslag voor opslag: art. 6 lid 1 lit. f AVG). De zogenaamde serverlogbestanden bevatten onder andere De volgende gegevens: Browsertype en -versie Gebruikt besturingssysteem Website van waaruit u ons hebt gevonden Website die u bezoekt Datum
en tijd van uw bezoek Uw IP-adres Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar in geen geval samen met eventuele andere gegevens waarover u beschikt .
Ze laten dus geen conclusies over een bepaalde persoon toe. We gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren en te beveiligen.
De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij er redenen zijn om bewijsmateriaal te bewaren dat verdere opslag vereist.
In dat geval worden de gegevens die nodig zijn om een incident definitief te verduidelijken, niet gewist.
Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
De wet van de Zwitserse Bondsstaat is van toepassing. De bevoegde rechtbank voor
juridische geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van onze website is de bevoegde rechtbank van de websitebeheerder.
Contact
U kunt een e-mail schrijven om contact op te nemen met een van onze contactpersonen. We verzamelen de gegevens die u verstrekt,
bijv. Naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. - De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken of te beantwoorden en worden in geen geval aan derden doorgegeven. Als het doel om contact met u op te nemen niet langer van toepassing is of u bezwaar maakt tegen verder gebruik, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd (zie ook "Informatie, correctie, herroeping en verwijdering"). Informatie, correctie, herroeping en verwijdering U kunt te allen tijde kosteloos informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen (Art. 15 AVG).
U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om onvolledige gegevens aan te laten vullen (Art. 16 AVG) en het blokkeren of verwijderen van uw gegevens als u bezwaar maakt tegen verder gebruik en verwerking (Art. 21 AVG). Als uw claim niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaartermijnen,
worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Anders worden ze geblokkeerd voor verder gebruik en wordt de toegang beperkt.
Afdruk
WC Fresher ®
Amsleweg 23
CH 4528 Zuchwil
E-mail: info@wc-fresher.eu
WhatsApp Tel. +41 77 201 43 67
BTW-nummer DE 322997558
Maintained by WC Frehser® Webmasters
WC Fresher® logo are registered trademarks of WIPO | Legal